ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด

ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด

ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด คือ ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์สำหรับใช้ทดแทนไม้ในส่วนเชิงชายหรือปั้นลม มีจุดเด่นที่ความหนาถึง 16 มม. เมื่อประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตของ ตราช้าง จึงได้ไม้เชิงชายที่แข็งแรง สวยตรงได้แนว ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่นๆ มีส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้า และน้ำ ผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง

 

10X400X1.6 รองพื้น ไม้เชิงชาย 10X400X1.6 รองพื้นขนาด : 10x400x1.6 (เซนติเมตร)

น้ำหนัก : 9.3 กิโลกรัม

สี : รองพื้น

จำนวนการใช้งาน : 0.25 แผ่น/ตร.ม.

ข้อควรระวัง : – ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น  – ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

 15x300x1.6 รองพื้นครีม ไม้เชิงชาย 15x300x1.6 รองพื้นครีมขนาด : 15x300x1.6 (เซนติเมตร)

น้ำหนัก : 10.6 กิโลกรัม

สี : -

จำนวนการใช้งาน : 0.33 แผ่น/ม.

 15X400X1.6 รองพื้น ไม้เชิงชาย 15X400X1.6 รองพื้นน้ำหนัก : 13.1 กิโลกรัม

สี : -

 15X400X1.6 สักทอง ไม้เชิงชาย 15X400X1.6 สักทองขนาด : 15x400x1.6 (เซนติเมตร)

น้ำหนัก : 14.2 กิโลกรัม

สี : สักทอง

จำนวนการใช้งาน : 0.25 แผ่น/ม.

ข้อควรระวัง : – ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น  – ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

 20X300X1.6เรียบ ครีม ไม้เชิงชาย 20X300X1.6เรียบ ครีมไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด ใช้เป็นไม้ปิดเชิงชาย หรือ ปิดปั้นลม

ข้อมูลเฉพาะ

ขนาด : 20x300x1.6 (เซนติเมตร)

น้ำหนัก : 13 กิโลกรัม

สี : -

 

 20X400X1.6 รองพื้น ไม้เชิงชาย 20X400X1.6 รองพื้นน้ำหนัก : 17.6 กิโลกรัม

สี : -

 20X400X1.6 สักทอง ไม้เชิงชาย 20X400X1.6 สักทองขนาด : 20x400x1.6 (เซนติเมตร)

น้ำหนัก : 19 กิโลกรัม

สี : สักทอง

จำนวนการใช้งาน : 0.25 แผ่น/ม.

ข้อควรระวัง : – ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น  – ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.