ไม้ปิดกันนก สมาร์ทวูด

ไม้ปิดกันนกลอนคู่ สมาร์ทวูด เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับปิดกันนกที่เชิงชายที่มีรูปทรงเข้ากับรูปลอนของหลังคาลอนคู่
•เป็นทั้งเชิงชายและไม้ปิดกันนก จึงช่วยให้หลังคาบ้านมีความสวยงามเรียบร้อย อีกทั้งนกไม่สามารถเข้าไปทำรังใต้หลังคา
•ทนต่อสภาวะอากาศ ไม่หดตัว ไม่บิดงอ เพราะผลิตด้วยเครื่องอบไอน้ำทีแรงดันและอุณหภูมิสูง
•มี 2 สี คือสีสักทอง เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที
ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้า และน้ำ ผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง

 SW 15x300x0.8 รองพื้น  ไม้ปิดกันนก SW 15x300x0.8 รองพื้น

ไม้ปิดกันนกลอนคู่ ตราช้าง สมาร์ทวูด ใช้สำหรับปิดกันนกที่เชิงชาย มีรูปทรงเข้ากับลอนของลังคาลอนคู่

ไม้ปิดกันนกลอนคู่ ตราช้าง สมาร์ทวูด ขนาด 15x300x0.8 สีรองพื้น

ข้อมูลเฉพาะ

ขนาด : 15x300x.8 (เซนติเมตร)

สี : สีรองพื้น

 SW 15x300x0.8 สักทอง  ไม้ปิดกันนก SW 15x300x0.8 สัก

ไม้ปิดกันนกลอนคู่ ตราช้าง สมาร์ทวูด ใช้สำหรับปิดกันนกที่เชิงชาย มีรูปทรงเข้ากับลอนของลังคาลอนคู่

ไม้ปิดกันนกลอนคู่ ตราช้าง สมาร์ทวูด ขนาด 15x300x0.8 สีสักทอง

ข้อมูลเฉพาะ

ขนาด : 15×300 (เซนติเมตร)

สี : สีสักทอง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.