โครงกัลวาไนซ์ ซี-ลายน์

โครงซี-ลายน์ ไม้ฝา

โครงซี-ลายน์ ไม้ฝา ตราช้าง

ใช้ติดตั้งไม้ฝาสังเคราะห์บนผนังก่ออิฐ/ผนังก่ออิฐฉาบปูน เพื่อปรับผนังให้ได้ระนาบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ความแข็งแรง ความสวยงามของผืนผนังไม้ฝา กันสนิม ตามมาตรฐาน JIS. G3302

สี : -

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.