แบร็คเก็ตติดโครงซี-ลายน์ ไม้ฝา

แบร็คเก็ตติดโครงซี-ลายน์ ไม้ฝา

แบร็คเก็ตติดโครงซี-ลายน์ ไม้ฝา ตราช้าง

ใช้กับงานฝา ผนังก่ออิฐหรือปรับปรุงผนังเดิมที่ฉาบปูนแล้ว ยึดโครงซี-ลายน์ตราช้าง ให้ติดกับแบร็คเก็ตโดยไม่ต้องเจาะนำ

ขนาดบรรจุ 60 ชิ้น/ห่อ

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม

สี : -

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.