พุกพลาสติก ยาว 37 มม.

พุกพลาสติก ยาว 37 มม.

พุกพลาสติก ยาว 37 มม.

ใช้กับงานไม้บัวและไม้ฝา ยึดโครงซี-ลายน์ตราช้าง โดยไม่ต้องเจาะนำ หรือยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง   สี : -

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.