พื้นไม้ภายนอก


พื้นที่ใช้งานภายนอกบ้าน หรือภายนอกอาคารนั้น มักจะเป็นพื้นที่ๆเน้นการตกแต่งให้ออกมาในแบบของธรรมชาติ พื้นไม้ภายนอก มักใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนเพื่อใช้ผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวัน พื้นไม้ภายนอกที่ดี ควรจะต้องมีคุณสมบัติ ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ  ไม่ว่าจะเป็น แดด ฝน หรือความชื้น มลภาวะเหล่านี้ จะส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานของพื้น แสงแดดจะส่งผลให้ระยะเวลาการใช้งานของพื้นไม้สั้นลงเพราะไม้จะผุพังได้ง่ายขึ้น

นอกจากสภาพแวดล้อม ที่พื้นไม้ภายนอกจะต้องทนทานต่อสิ่งนั้นแล้ว พื้นไม้ภายนอกจะต้องได้รับการปกป้องอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ทาไม้ สำหรับป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปลวก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่อีกประการที่ทำให้พื้นไม้มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าความเป็นจริง เพราะถ้าพื้นไม้ภายนอกถูกทำลายโดยปลวก จะทำให้พื้นไม่ผุพังได้ง่ายและแก้ไขซ่อมแซมได้ยาก จึงมักป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากปลวกที่จะมากัดกินเนื้อไม้โดยการฉีดพ่นสารเคมีที่ป้องกันปลวกก่อนการทำการติดตั้งพื้นไม้ภายนอก

อย่างไรก็ตามพื้นไม้ภายนอกที่ดีนั้น จะต้องมีความทนทาน แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี เพราะไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลาย และผุพังได้ตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีความสวยงามที่ผู้สนใจเลือกใช้ อย่างปฏิเสธไม่ได้

Comments are closed.