แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด


ออกแบบและก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ที่เน้นความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันนิยมเลือกใช้วัสดุแผ่นพื้น ผนังและฝ้า ที่มีคุณสมบัติทนไฟเป็นพิเศษ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการอพยพหนีไฟ แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ดเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านมาตรฐานการต้านทานไฟจากสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ โดยถูกออกแบบให้ทนไฟได้นาน 30-180นาที จึงเหมาะกับอาคารที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิงต่างๆ คุณสมบัติพื้นฐานที่โดดเด่นของเฌอร่าบอร์ดทนน้ำ ทนชื้นเป็นเลิศ ช่วยให้แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด สามารถคงสภาพได้นานที่สุดภายใต้สภาวะเปียกชื้นจากการฉีดน้ำดับเพลิง ผนังและฝ้าจึงไม่เปื่อยยุ่ยหรือพังทลายได้ง่าย ช่วยลดอันตรายและอุปสรรคในการหนีออกจากอาคาร

แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนแนวคิดเพื่อเป็นวัสดุแผ่นพื้น ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสูงตลอดกระบวนการตั้งแต่ผลิตจนติดตั้งเสร็จ ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองฉลากเขียว สำหรับวัสดุก่อสร้าง (Green Label) จากต่างประเทศเป็นมาตรฐานยืนยัน นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้นำนวัตกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ วันนี้เฌอร่าบอร์ดกล้ารับประกันความทนทานของเนื้อวัสดุ

Comments are closed.