ตะปูเกลียว

ตะปูเกลียว ปลายสว่านยาว 13 มม.

ใช้กับงานไม้ฝา ยึดโครงซี-ลายน์ตราตราช้าง ให้ติดกับแบร็คเก็ตโดยไม่ต้องเจาะนำ ขนาดบรรจุ 500 ตัว/กล่อง   ใช้ยึดโครงซีลายน์ ตราช้างกับแบร๊คเก๊ต ตราช้าง โดยไม่ต้องเจาะนำ หรือใช้ยึดแป ตราช้าง เข้ากับจันทัน

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม

สี : -

 ตะปูเกลียว ปลายสว่านยาว 13 มม. ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่านยาว 13 มม.

ใช้กับงานไม้ฝา ยึดโครงซี-ลายน์ตราตราช้าง ให้ติดกับแบร็คเก็ตโดยไม่ต้องเจาะนำ ขนาดบรรจุ 500 ตัว/กล่อง   ใช้ยึดโครงซีลายน์ ตราช้างกับแบร๊คเก๊ต ตราช้าง โดยไม่ต้องเจาะนำ หรือใช้ยึดแป ตราช้าง เข้ากับจันทัน    น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม   สี : -

 ตะปูเกลียว ปลายสว่านมีปีก28.5มม. ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่านมีปีก28.5มม.

ใช้สำหรับยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่อง ขนาดบบรจุ 500 ตัว/กล่อง   ใช้ยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนามากกว่า 8 มม. กับโครงเหล็กรูปพรรณ หรือยึดไม้รั้ว ไม้บังตา สมาร์ทวูด ตราช้างกับโครงคร่าวตัวซี หรือเหล็กกล่อง    สี : -

 ตะปูเกลียว ปลายแหลมยาว 38 มม. ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลมยาว 38 มม.

ใช้กับงานไม้ฝาและไม้ระแนง ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม.โดยไม่ต้องเจาะนำ   ใช้ยึดไม้ระแนง หรือไม้มอบ สมาร์ทวูด ตราช้าง หรือยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ด กับโครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24    สี : -

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.