พื้นไม้ห้องครัว


ครัวเป็นห้องที่มีการใช้งานที่แตกต่างจากห้องอื่นๆในบ้านเป็นอันมาก เนื่องจากมัก
มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด รอยขูดขีด ความสกปรก ความชื้น ความร้อนหรือแม้แต่ไฟ ได้โดยง่าย
ดังนั้นจึงควรเลือกวัสดุที่จะใช้สำหรับทำเป็นพื้นของห้องครัวที่เหมาะสมกับการใช้งานที่จะเกิดขึ้น

พื้นไม้ในห้องครัว ถึงแม้จะเป็นวัสดุที่ไม่ได้รับความนิบมมากนักเพราะข้อจำกัดของไม่ในการใช้งานบริเวณที่ๆใช้งานอย่างห้องครัว ซึ่งจะเป็นที่ๆเกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย พื้นอาจจะเสียหายจากความชื้นหรือเชื้อราเป็นต้น แต่ในปัจจุบัน วัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทยการช้งานของได้ ได้ผลิตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานให้หล่กหลายมากขึ้น ไม้เทียมเป็นวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับไม้ แต่มีข้อแตกต่างที่เป็นข้อดีของไม้เทียม ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ไม้เทียมมีคุณสมบัติเหนือไม้จริงคือ ไม้เทียมเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับความชื้น จะไม่เกิดการบิดงอ โก่ง กับพื้นไม้เทียมอย่างแน่นอน และยังเป็นวัสดุที่ทนทานหมดปัญหาจากปลวกกัดกินเนื้อไม้ เพราะไม้เทียมเป็นวัสดุสังเคราะห์ ผลิตมาจาก WPC ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เนื้อไม้จึงทนทานและเข็งแรงมากกว่าเนื้อไม้จริง ทำให้ปลวกไม่สามารถกัดกินได้

ไม้เทียมจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการพื้นห้องครัวลายไม้ ให้ห้องครัวของคุณสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครและที่สำคัญพื้นไม่เทียมยังไม่เป็นที่ก่อเชื้อโรคอีกด้วย

 

Comments are closed.