พื้นไม้รอบสระในสวน


สวนหย่อม เป็นสวนขนาดย่อมๆที่จัดขึ้นเพื่อตกแต่งสวน ให้สวยงาม และมักจะมีสระน้ำเล็กๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นขึ้น เพื่อให้บรรยากาศสวนเล็กๆ ดูครบถ้วนสมบูรณ์ มักปูพื้นรอบๆสระตกแต่งสวนด้วยพื้นไม้เทียม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติที่แสนรื่นรมย์

พื้นไม้เทียม ถูกนำมาใช้ตกแต่งพื้นไม้รอบสระในสวน อย่างแพร่หลาย เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ในสวน มักจะมีความชื่นสะสมอยู่มาก การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งจึงตกคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยความทนทาน และอายุการใช้งาน ที่ต้องคงทนเป็นพิเศษ ไม้เทียมเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาและเพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกใช้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ และไม้เทียมก็สามารถตอบสนองการใช้งาน ในพื้นที่ๆมีความชื้นสูงได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับความชื้น จึงไม้ทำให้ไม้เทียม ชำรุดเสียหายจากความชื้นแม้จะใช้งานในสวนเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ไม้เทียมเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ปูพื้นไม้รอบสระในสวน

อย่างไรก็ตาม การที่ไม้เทียมเหมาะสมไม่ได้เป็นเพราะคุณสมบัติในการทนต่อความชื้นเท่านั้น แต่ไม้เทียมเอง ยังมีรูปแบบต่างให้เลือกนำไปตกแต่งได้หลากหลาย  เพราะไม้เทียมชนิดสำเร็จรูปสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้เนื้อที่น้อย เหมาะกับการจัดแต่งสวนที่เปลี่ยนสไตล์ได้ตามความต้องการ

Comments are closed.